Terug
a

advocaat

Een advocaat geeft rechtsbijstand en juridisch advies en treedt voor cliënten op in rechtszaken. Soms zijn partijen verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat in een procedure. Dit heet procesvertegenwoordiging.

Advocaten moeten naast een studie Rechten ook de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten doorlopen. Advocaten worden beëdigd in het arrondissement alwaar zij kantoor houden. Op advocaten is de Advocatenwet van toepassing. Iemand die wel rechten heeft gestudeerd maar niet als advocaat is beëdigd, heet jurist.

Advocaten moeten zich houden aan hun beroepsgeheim Plicht om vertrouwelijke informatie die iemand uit hoofde van een beroep of ambt onder zich heeft niet te delen met derden
» Meer over beroepsgeheim
beroepsgeheim
. Zij mogen vertrouwelijke informatie over hun cliënten niet -zonder toestemming van de betreffende persoon- delen met derden. Dit beroepsgeheim staat er ook aan in de weg dat een advocaat kan worden verplicht tegen zijn (voormalige) cliënt te getuigen in een (straf)procedure.

Een advocaat wordt in een procedure ookwel raadsman of raadsvrouw genoemd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op