Terug
v

verwatering

Verwatering ziet op de afbreuk van onderscheidend vermogen van een merk. Als een merk of een sterk daarop lijkend teken/woord veel wordt gebruikt door anderen dan de rechthebbende bestaat het risico op verwatering. Het publiek kan het origineel dan niet meer van de navolgers onderscheiden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op