Terug
d

databankenrecht

Een databank is een een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk (zoals een spoorboekje of een wettenbundel).

Op grond van Europees recht geniet de producent van een databank bescherming tegen overname door derden van de databank. Vereist is wel dat de producent een substantiële investering heeft gedaan in de samenstelling van de databank en/of het onderhoud daarvan. Een producent heeft 15 jaar het exclusieve recht om de databank te kopiëren, verspreiden, tentoonstellen en anderzijds openbaar maken of reproduceren van de databank als geheel. Daarna vervalt de bescherming.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op