Terug
W

WOR

De Wet op de Ondernemingsraden (afgekort: de WOR) regelt de samenstelling en de totstandkoming van ondernemingsraden. Iedere organisatie met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Bij minder dan 50 werknemers kan worden volstaan met een personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering.

Adviesrecht en instemmingsrecht

In de wet staan bepalingen met betrekking tot de verkiezing van OR-leden en de taken en bevoegdheden van de OR. De belangrijkste bevoegdheden van de OR zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. In artikel 25 WOR is het adviesrecht neergelegd. Bij een aantal besluiten van de onderneming heeft de OR het recht om voorafgaand aan het voorgenomen besluit advies uit te brengen.

Het instemmingsrecht staat beschreven in artikel 27 WOR. Onderwerpen die ter instemming aan de OR moeten worden voorgelegd betreffen meestal regelingen op het gebied van het sociale beleid in de onderneming.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op