unanimiteit (van stemmen)

Van unanimiteit spreekt men als alle stemmen voor of alle stemmen tegen zijn. Een besluit is dan unaniem aangenomen of afgewezen. Soms is kan een besluit alleen worden aangenomen bij unanimiteit van stemmen. Meestal is dan ook een 100% quorum voorgeschreven. Dit wil zeggen dat alle stemmen aanwezig moeten zijn.

Categorie

Gerelateerde begrippen
quorum, gekwalificeerde meerderheid (van stemmen), absolute meerderheid (van stemmen)