Terug
r

redelijkheid en billijkheid

Ee schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Deze eisen vormen een bron van ongeschreven objectief recht.

Bij de vraag wat redelijkheid en billijkheid meebrengen moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, in Nederland levende rechtsovertuigingen en de maatschappelijke en persoonlijke belangen. Aan de hand van de omstandigheden van een geval wordt onderzocht of de eisen van redelijkheid en billijkheid zijn nageleefd dan wel overtreden. Er is veel jurisprudentie op dit gebied.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op