Terug
n

non-existent besluit

Non-existentie doet zich voor wanneer het voor een bepaald rechtsgevolg noodzakelijke feitencomplex ontbreekt. Bij een non-existent besluit kleven dermate fundamentele gebreken aan de besluitvorming, dat geen besluit tot stand is gekomen.

Als bij de besluitvorming door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders een meerderheid van stemmen is behaald door stemmen mee te rekenen die nietig zijn, dan is er sprake van een non-existent besluit. De besluitvorming heeft niet plaatsgevonden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op