minimumkapitaal

Minimumkapitaal ziet op het kapitaal dat vereist is voor de oprichting van een vennootschap. Bij een NV schrijft de wet een minimumkapitaal van € 45.000 voor. Bij een BV was dat altijd € 18.000 maar sinds de invoering van de Flex-BV in 2012 is het minimumkapitaal voor een BV afgeschaft.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
2:67

Synoniemen
kapitaalvereiste

Gerelateerde begrippen
gestort kapitaal, geplaatst kapitaal, maatschappelijk kapitaal