corporate opportunity (mv: corporate opportunities)

Term ontleend aan de corporate opportunity doctrine uit Anglo-Saksische recht. In dit leerstuk gaat het om de situatie waarin een bestuurder van een vennootschap een ‘zakelijke kans’ niet oppakt met de vennootschap, maar er op persoonlijke titel mee vandoor gaat. Deze zakelijke kans wordt de corporate opportunity genoemd.

 

Categorie

Synoniemen
corporate opportunity doctrine