Terug
c

corporate governance 

Corporate governance is een term uit het Anglo-Saksische recht dat in Nederland wordt gebruikt om behoorlijk bestuur van een onderneming aan te duiden.

Corporate governance ziet op goed bestuur van beursgenoteerde bedrijven en het toezicht daarop. Het regelt verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Corporate governance beschermt de belangen van alle stakeholders bij een onderneming: de werknemers, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Eind 2004 is in Nederland de Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven ingevoerd. Deze gedragscode is opgesteld door de commissie-Tabaksblat en wordt ook vaak de Code-Tabaksblat genoemd. Deze code is in 2016 herzien. Veel andere landen kennen een soortgelijke Corporate Governance Code.

Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht de code na te leven. Kiezen zij ervoor om bepaalde gedragsregels niet toe te passen, dan dienen zij dit uit te leggen in hun jaarverslag. Deze regel heet de ‘pas toe of leg uit’ regel.

In de Corporate Governance Code staat geregeld hoe het bestuur verantwoording aflegt en hoe het toezicht op het bestuur is ingericht. Verder bevat de code o.m. bepalingen omtrent belangenverstrengeling en de beloning van bestuursleden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op