Terug
C

Corporate Governance Code

In 2004 is in Nederland de Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven ingevoerd. Deze gedragscode is opgesteld door de commissie-Tabaksblat en wordt ook vaak de Code-Tabaksblat genoemd. Veel andere landen kennen een soortgelijke Corporate Governance Code.

De code bevat principes en best practices voor beursgenoteerde bedrijven. In de Corporate Governance Code staat o.m. geregeld hoe het bestuur verantwoording aflegt en hoe het toezicht op het bestuur is ingericht. Verder bevat de code bepalingen omtrent belangenverstrengeling en de beloning van bestuursleden.

De Code-Tabaksblat is in 2008 herzien en recentelijk in 2016. De nieuwe code legt meer nadruk op de waardecreatie van een organisatie op de lange termijn, benadrukt het belang van een transparant beloningsbeleid en onderstreept de meerwaarde van een aangename bedrijfscultuur. De herziening is in samenwerking met verschillende marktpartijen en belangenorganisaties tot stand gekomen.

Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht de code na te leven. Kiezen zij ervoor om bepaalde gedragsregels niet toe te passen, dan dienen zij dit uit te leggen in hun jaarverslag. Deze regel heet de “pas toe of leg uit” regel. 

Naleving wordt bewaakt door de Monitoring Commissie Corporate Governance. Deze commissie heeft ook tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code te bevorderen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op