Terug
c

commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap, of “CV”, is een vennootschap bestaande uit één of meer beherende vennoten en één of meer commanditaire vennoten (ookwel: stille vennoten). De stille vennoot fungeert slechts als geldschieter en heeft geen beheersbevoegdheid. Als er meerdere beherende vennoten zijn, vormen zij onderling een VOF. De CV bezit in tegenstelling tot een BV geen rechtspersoonlijkheid of afgescheiden vermogen. Dit betekent dat de vennoten persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden. Op de CV zijn de regels van de maatschap van toepassing.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op