Terug
c

commanditaire vennoot

Vennoot van een commanditaire vennootschap (CV) die fungeert als geldschieter maar verder geen beheersbevoegdheid heeft.

Een CV heeft tenminste één beherend vennoot en daarnaast tenminste één commanditaire vennoot (ookwel stille vennoot). Een beherend vennoot is belast met de dagelijkse leiding over de onderneming.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op