Terug
b

bindende voordracht

De algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
benoemt doorgaans het bestuur van een vennootschap. Bij de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van een vennootschap kan echter worden bepaald dat de benoeming van een bestuurder door de algemene vergadering geschiedt uit een voordracht (artikel 2:243 BW). Dit noemt men een bindende voordracht. Deze voordracht kan gedaan worden door een ander orgaan of zelfs door een derde partij zoals de Staat. 

Als de bindende voordracht slechts één naam bevat dan heeft een positief besluit van de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
tot gevolg dat de enige kandidaat is benoemd. 

De algemene vergadering kan echter steeds het bindende karakter aan een dergelijke voordracht ontnemen. Hiervoor is dan een besluit met ten minste 2/3 van de uitgebracht stemmen nodig en deze 2/3 meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op