Terug
b

belet en ontstentenis

Belet en ontstentenis zijn de formele termen waarmee de afwezigheid van een bestuurder wordt aangeduid. Deze termen worden niet dagelijks gebruikt maar staan in statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
en regelingen. De onderneming moet de vervanging bij belet of ontstentenis hebben geregeld in de statuten. 

Bij ontstentenis is de bestuurder niet langer in functie (gedefungeerd). De oorzaak hiervan kan verschillen van overlijden tot ontslag of aftreden. Er is bij ontstentenis dus een vacature voor de bestuursfunctie.

Belet ziet op de tijdelijke onmogelijkheid van een bestuurder om zijn functie uit te oefenen. Dit kan zijn oorzaak vinden in ziekte, schorsing of afwezigheid om andere redenen. De bestuurder is echter nog wel in functie en maakt deel uit van het bestuur.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op