balans (mv: balansen)

Een boekhoudkundige balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming.

Categorie