activa

De waarde van alle bezittingen van een onderneming.

Tegenover activa staat passiva waaronder de schulden van een onderneming, en de lasten van de onderneming vallen. Activa en passiva staan op de boekhoudkundige balans tegenover elkaar en zijn altijd gelijk.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op