Terug
v

vrije nieuwsgaring

Het recht van journalisten om nieuws te verzamelen of inlichtingen in te winnen. De vrijheid van nieuwsgaring is niet expliciet vastgelegd maar vloeit voort uit het recht op vrijheid van meningsuiting. In artikel 10 Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens is bepaald dat iedereen het recht heeft om informatie te verzamelen (om een mening te kunnen vormen) zonder inmenging van wie dan ook. Voorts hangt vrije nieuwsgaring ook samen met de persvrijheid, welk recht expliciet is neegeleged in de Grondwet.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op