preferent schuldeiser (mv: preferente schuldeisers)

Een preferent schuldeiser is een schuldeiser die een zogenaamde preferente vordering heeft. Dit betekent dat deze vordering in geval van een faillissement van de schuldenaar bij voorrang van concurrente vorderingen wordt voldaan.

Er zijn drie preferente schuldeisers:

– het UWV,

– de Belastingdienst

– en werknemers met een loonvordering van voor het uitpreken van het faillissement.

Hun recht van voorrang vloeit voort uit de wet.

Categorie
,

Synoniemen
preferent crediteur, preferente crediteuren

Gerelateerde begrippen
concurrent schuldeiser, faillissement