Terug
p

positieve boedel

Wanneer het boedelactief na afwikkeling van een faillissement toereikend is om alle boedelschulden (schulden die verband houden met de afwikkeling van een faillissement zoals veilingskosten en salaris curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
) te voldoen en vervolgen nog uitkeringen te doen aan de faillissementsschuldeisers.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op