Terug
n

negatieve boedel

Wanneer de boedel na afwikkeling van het faillissement niet toereikend is om zelfs maar de boedelschuldeisers te voldoen. Men spreekt dan van een faillissement binnen een faillissement. Aan de boedelschuldeiseres zal dan naar evenredigheid van hun vordering worden uitgekeerd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op