Terug
b

brengschuld

Schuld waarvan de betaling moet geschieden ter woonplaats van de schuldeiser.

Alle verbintenissen tot betaling van een geldsom, zijn brengschulden. Een voorbeeld van een brengschuld is de huurschuld. Huur moet elke betaalperiode voor een bepaalde datum zijn ontvangen door de verhuurder. De huurder is hiervoor verantwoordelijk, dus ook als de verhuurder geen factuur hiervoor stuurt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op