brengschuld

Schuld waarvan de betaling moet geschieden ter woonplaats van de schuldeiser.

Alle verbintenissen tot betaling van een geldsom, zijn brengschulden. Een voorbeeld van een brengschuld is de huurschuld. Huur moet elke maand voor een bepaalde datum zijn ontvangen door de verhuurde. De huurder is hiervoor verantwoordelijk, dus ook als de verhuurder geen factuur hiervoor stuurt.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op