Terug
l

liberalisatiegrens

De bovengrens voor het ontvangen van huursubsidie vormt de liberalisatiegrens. Dit bedrag wordt jaarlijks van overheidswege vastgesteld. Alle zelfstandige woningen die -volgens het puntenstelsel- een huurprijs boven de liberalisatiegrens hebben, worden geliberaliseerde woonruimte genoemd of vrije sector woningen. Met betrekking tot deze woningen gelden de strikte regels voor huurprijsbescherming De bescherming die een huurder van een woonruimte geniet tegen een te hoge aanvangshuur of onredelijke huurverhogingen.
» Meer over huurprijsbescherming
huurprijsbescherming
niet.

Per 1 januari 2013 is de liberalisatiegrens s € 681,02. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op