Terug
d

diplomatenclausule

De mogelijkheid om voor een woning een huurovereenkomst van korte duur te sluiten indien de bestaande bewoner van de te verhuren woning tijdelijk naar elders wordt uitgezonden.

Met een beroep op de diplomatenclausule kan een huurovereenkomst worden beëindigd. Deze uitzondering op de huurbescherming wordt nog zelden toegepast. Alleen wanneer de verhuurder zélf na een tijdelijk vertrek het gehuurde (opnieuw) wil betrekken, of een zittende huurder tijdelijk vertrekt, kan voor de tussenliggende periode een tijdelijke huurovereenkomst met die clausule als grond voor beëindiging worden aangegaan.

Bij sociale huurwoningen bestaat de mogelijkheid om in verband met o.a. verblijf voor studie of werk in het buitenland met toestemming van de woningbouwcorporatie de woning onder te verhuren voor een maximale periode van 2 jaar. Op grond van de leegstandswet Een wettelijke regeling op grond waarvan woningen tijdelijk mogen worden verhuurd.
» Meer over leegstandswet
Leegstandswet
is het ook beperkt mogelijk woningen tijdelijk te verhuren.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op