houderschap (mv: houderschappen)

Het houden voor een zaak voor zichzelf of voor een ander. Het gaat bij dit begrip om het uitoefenen van de feitelijke macht van een goed, hetgeen middellijk of onmiddellijk kan plaatsvinden. Wie een goed houdt wordt vermoedt dit voor zichzelf te doen.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
3:108 ; 3:109

Gerelateerde begrippen
bezit, zaak