Terug
v

vereffenaar

De persoon (of personen) die is belast met de afwikkeling van een nalatenschap.

Dit kunnen de erfgenamen zijn die een erfenis beneficiair hebben aanvaard of een door de rechtbank benoemde vereffenaar. Een rechterlijke benoeming geschiedt op verzoek van een erfgenaam, een belanghebbende of het OM. De vereffenaar treedt in de plaats van de erfgenamen. De taak van een vereffenaar is de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen. Hij vertegenwoordigt de erfgenamen in en buiten rechte.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op