Terug
o

overbedeling

Van overbedeling is sprake als bij het verdelen van een boedel (bijvoorbeeld een erfenis of een huwelijksboedel bij scheiding) één rechthebbende een groter deel krijgt toebedeeld dan de ander(en). Bij deze overbedeelde rechthebbende ontstaat van rechtswege een schuld bij de andere rechthebbenden.

De meest voorkomende oorzaak van overbedeling is dat een huis in de boedel wordt toebedeeld aan één rechthebbende. Omdat dit huis meestal een overwaarde heeft ten opzichte van het deel waarop deze rechthebbende recht heeft, zal hij de anderen moeten compenseren door hen een geldbedrag te geven.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op