Terug
o

onverdeelde nalatenschap

Een onverdeelde nalatenschap is een erfenis die nog niet is verdeeld onder de erfgenamen. Een onverdeelde nalatenschap wordt ook wel onverdeelde boedel genoemd. Totdat de onverdeelde nalatenschap is verdeeld zijn de erfgenamen gezamenlijk eigenaar van de nalatenschap.Een onverdeelde nalatenschap is een bijzondere gemeenschap. De algemene regels van een gemeenschap zijn dus van toepassing.

Wat betreft het beheer van een onverdeelde nalatenschap geldt dat ieder van de erfgenamen bevoegd is om handelingen te verrichten die zien op onderhoud van het goed of die niet kunnen worden uitgesteld. Andere beheersdaden worden verricht door de erfgenamen tezamen. Daden die niet kunnen worden aangemerkt als beheersdaden, worden beschikkingsdaden genoemd. Ook voor deze daden zijn erfgenamen uitsluitend tezamen bevoegd.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op