opleveringsgebrek (mv: opleveringsgebreken)

Als bij de oplevering gebreken worden geconstateerd, dan is de aannemer hiervoor aansprakelijk. De opdrachtgever moet de aannemer gelegenheid geven deze gebreken te herstellen.

Er wordt doorgaans een lijst van opleveringsgebreken opgesteld die de aannemer nog moet afwerken. De opdrachtgever kan vorderen dat de aannemer de gebreken binnen een redelijke termijn wegneemt. De aannemer is verplicht dit te doen tenzij de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
7:759

Synoniemen
gebrek bij oplevering