Terug
o

onderhoudstermijn

De periode na de oplevering waarin de aannemer de bij de oplevering geconstateerde gebreken verhelpt. Ook (kleine) gebreken die nog tijdens deze periode aan het licht komen (door ingebruikname van het werk) worden geacht te worden hersteld in deze periode.

Na de onderhoudsperiode wordt er wederom een opname gemaakt om te kijken of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opname is geen oplevering in de zin van de wet.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op