Terug
b

bouwvergunning

Een vergunning die van overheidswege wordt afgegeven om een bouwwerk te realiseren. Voor de meeste bouwwerken is een vergunning verplicht. Interne bouwwerkzaamheden die niet de structuur van het pand betreffen (zoals fundering of steunmuren) zijn meestal niet vergunningsplichtig.

Tegen de afwijzing van een bouwvergunningsaanvraag staat een bezwaarprocedure open. Ook tegen de afgifte van een bouwvergunning kunnen belanghebbende (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op