bestek (mv: bestekken)

Uitvoerige omschrijving van een uit te voeren bouwwerk. In het bestek staan tevens de toepasselijke technische, juridische en administratieve voorwaarden benoemd.

Categorie

Synoniemen
bouwbestek