Terug
a

aanlegvergunning

Een aanlegvergunning is een vergunning voor werkzaamheden die niet zien op bouwwerkzaamheden (die vallen onder bouwvergunning) zoals het aanleggen van een pad of het ophogen van grond. Deze vergunning is vereist in gebieden met een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde en wordt door de gemeente afgegeven.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op