aanlegvergunning

Een aanlegvergunning is een vergunning voor werkzaamheden die niet zien op bouwwerkzaamheden (die vallen onder bouwvergunning) zoals het aanleggen van een pad of het ophogen van grond. Deze vergunning is vereist in gebieden met een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde en wordt door de gemeente afgegeven.

 

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op