Terug
b

beleidsnotitie

Een beleidsnotitie is een document waarin een (overheids)orgaan een bepaald beleid uiteenzet. Gemeenten en andere overheden werken regelmatig met beleidsnotities. Een beleidsnotitie kan voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld regeringsperiode) gelden en kan in principe eenvoudig worden gewijzigd of aangevuld.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op