Terug
A

Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

De wet waarin regels zijn gesteld met betrekking tot de verhouding tussen de overheid (en daarmee gelijkgestelde organen) en burgers. In de Awb is o.m. geregeld hoe een besluit van een overheidsorgaan moet worden voorbereid, genomen en uitgevoerd en hoe de bezwaar- en beroepsprocedure tegen besluiten verlopen.

Ook zijn er in de Awb algemene beginselen van behoorlijk bestuur opgenomen die in de rechtspraak zijn ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn het zorgvuldigheidbeginsel in artikel 3:2 Awb (een overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden) en het motiveringsbeginsel in artikel 3:46 Awb (een overheid moet haar besluiten goed motiveren).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op