administratieve rechter (mv: administratieve rechters)

Rechter die bestuursrechtelijke zaken behandelt, zoals procedures tegen beslissingen van overheidsorganen. Deze rechter wordt ook wel bestuursrechter genoemd.

Naast de administratieve rechter bestaan er strafrechters (die strafzaken behandelen) en civiele rechters (die civiele zaken behandelen).

 

Categorie

Synoniemen
bestuursrechter

Gerelateerde begrippen
bezwaar