Terug
z

ziekteverzuim

Onder ziekteverzuim wordt verstaan het niet verschijnen op het werk van een werknemer of werknemers wegens ziekte.

Het begrip kan betrekking hebben op een individuele werknemer maar wordt vaker aangeduid als de mate waarin werknemers in het algemeen in een bepaalde sector of bedrijf zich ziekmelden en thuis blijven. Grote bedrijven en (semi) overheidssectoren hanteren meestal speciaal beleid gericht op het terugdringen van ziekteverzuim.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op