Terug
W

Wet Stimulering arbeidsparticipatie

De Wet Stimulering arbeidsparticipatie (Wet Stap) heeft tot doel dat uitkeringsgerechtigden nog beter worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Werkgevers die werknemers in dienst nemen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt of langer dan een jaar werkeloos zijn, kunnen een jaar lang een subsidie ontvangen. Voorwaarde voor deze loonkostensubsidie (die maximaal 50% van het minimumloon bedraagt) is dat het gaat om echte banen die na dat jaar kunnen worden voortgezet. Ander gevolg van de wet is de introductie van zogeheten participatieplaatsen voor uitkeringsgerechtigden die moeilijk aan werk komen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op