weigerambtenaar (mv: weigerambtenaren)

Een trouwambtenaar die op grond van gewetensbezwaren weigert twee mensen van hetzelfde geslacht te trouwen.

 

Categorie