Terug
v

verworven recht

Verworven rechten zijn rechten van een werknemer  die niet contractueel of wettelijk zijn vastgelegd maar door een structurele toekenning in de praktijk zijn ontstaan. Het gaat doorgaans om arbeidsvoorwaarden zoals het privégebruik van een (kantoor)auto of uitbetaling van overuren.

In de rechtspraak is vastgelegd dat een recht verworven is als deze collectief wordt toegekend over vele jaren waarmee het een in de praktijk gegroeid gebruik is geworden, zoals het betalen van 100 % van het loon bij ziekte (Frans Maas arrest, Hof ’s-Hertogenbosch 18 juni 2000,JAR 2003/128).

Een werknemer kan voortzetting van de verworven rechten afdwingen bij de rechter. De plicht van de werkgever om verworven rechten te eerbiedigen volgt dan uit hoofde van goed werkgeverschap. Er is immers geen contractuele of wettelijke verplichting aanwezig.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op