vakantiedag (mv: vakantiedagen)

Vakantiedagen zijn dagen waarop een werknemer vrijgesteld is van arbeid zonder verlies van zijn salaris.

Een werknemer heeft over elk jaar dat hij werkt, recht op vakantiedagen gelijk aan minimaal 4 maal het aantal uren dat hij per week werkt. Bij een voltijdse werkweek van 5 dagen heeft een werknemer dus recht op minimaal 4 weken vakantie. De meeste cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
’s kennen echter een langere vakantietermijn. ATV/ADV-dagen en rooster vrije dagen vallen niet onder de opgebouwde vakantiedagen.

Categorie

Wetsartikel
7:634

Synoniemen
vakantie, vrije dagen

Gerelateerde begrippen
vakantiegeld, arbeidsovereenkomst