Terug
v

vakantiedag

Vakantiedagen zijn dagen waarop een werknemer vrijgesteld is van arbeid zonder verlies van zijn salaris.

Een werknemer heeft over elk jaar dat hij werkt, recht op vakantiedagen gelijk aan minimaal 4 maal het aantal uren dat hij per week werkt. Bij een voltijdse werkweek van 5 dagen heeft een werknemer dus recht op minimaal 4 weken vakantie. De meeste cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
’s kennen echter een langere vakantietermijn. ATV/ADV-dagen en rooster vrije dagen vallen niet onder de opgebouwde vakantiedagen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op