personeelsvertegenwoordiging (mv: personeelsvergaderingen)

Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een overlegorgaan bestaande uit minimaal 3 werknemers binnen een bedrijf met 10-50 werknemers dat de belangen van het personeel behartigt. Een bedrijf is slechts verplicht een PVT in te stellen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt.

Categorie

Synoniemen
PVT

Gerelateerde begrippen
ondernemingsraad (OR)