Terug
p

passende arbeid

Passende arbeid is een term die samenhangt met het re-integratietraject van een arbeidsongeschikte werknemer. Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht passende arbeid aan te nemen om zijn volledige uitkeringsaanspraken te behouden. De werkgever is verplicht passende arbeid (mits voorhanden) aan te bieden aan een arbeidsongeschikte werknemer.

Wat passende arbeid is kan niet in het algemeen worden gezegd maar hangt af van de omstandigheden van het concrete geval. Als leidraad moet worden genomen dat het moet gaan om arbeid die in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen waarbij arbeidsverleden, opleidingsniveau, gezondheidstoestand, de afstand tot het werk en loon een rol spelen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op