ondernemingsraad (OR)

Een uit werknemers bestaand inspraakorgaan binnen een organisatie. De OR voert namens het personeel overleg met de werkgever en heeft op bepaalde onderwerpen inspraak. Iedere organisatie met 50 of meer werknemers is verplicht om een OR in te stellen. Bij minder dan 50 werknemers kan worden volstaan met een personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering.

Categorieen:
Synoniemen: OR

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op