loonbetalingsverplichting

De werkgever is verplicht loon door te betalen bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap en bevalling van de werknemer. In het arbeidsrecht is geregeld dat de werknemer die in verband met ziekte, zwangerschap en/of bevalling niet heeft gewerkt, de eerste 2 jaar recht houdt op doorbetaling van 70% van zijn loon.

Recht op doorbetaling?

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft de werkneemster geen recht op loon maar ontvangt zij een uitkering. Geen recht op doorbetaling bestaat o.m. indien de werknemer passende arbeid weigert te verrichten, indien de genezing door toedoen van de werknemer wordt belemmerd of vertraagd, de werknemer weigert mee te werken aan medisch onderzoek of aan een plan van aanpak. De werkgever heeft recht om de loonbetalingsverplichting op te schorten als hij niet kan controleren of de betreffende werknemer wel recht op loondoorbetaling heeft.

Categorieen:
Synoniemen: doorbetaling loon, loondoorbetaling

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op

Blog artikelen over het begrip "loonbetalingsverplichting"