Terug
c

collectief ontslag

Ontslag van 20 of meer werknemers tegelijkertijd. Een werkgever kan collectief ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen. Voor collectief ontslag gelden aanvullende regels die in de Wet melding collectief ontslag zijn neergelegd. Bij collectief ontslag is het afspiegelingsbeginsel altijd van toepassing. Dit houdt in dat de werknemers worden ingedeeld in leeftijdsgroepen dat er per groep wordt bekeken wie het laatst werd aangenomen. Die zal als eerste ontslagen worden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op