billijke vergoeding (mv: billijke vergoedingen)

De aanvullende vergoeding die een Kantonrechter bij beëindiging van het dienstverband met een werknemer kan toekennen aan de werknemer in geval de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Deze compensatie komt naast de wettelijk verplichte transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
waar een werknemer onder voorwaarden sowieso recht op heeft bij onvrijwillig ontslag. De billijke vergoeding wordt slechts in uitzonderingssituaties toegewezen.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
6:673

Gerelateerde begrippen
ontslag, ontslagvergoeding