Terug
b

bedrijfsarts

Een onafhankelijke arts die vaststelt of een werknemer ziek is. Dit oordeel is relevant voor de vraag of een werknemer zich terecht ziek heeft gemeld. Voorts speelt een bedrijfsarts een rol bij verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers. Een bedrijfsarts is deskundig op het gebied van arbeid en ziekte. Zijn oordeel is aldus doorslaggevend ook al luidt het oordeel van een huisarts anders.

De werkgever dient een bedrijfsarts in te schakelen. Dit kan een arts van de arbo-dienst zijn (vandaar ook de term arb-oarts) maar kan ook een zelfstandig werkende arts zijn. Een bedrijfsarts is echter niet hetzelfde als een arbo-arts. Een bedrijfsarts is een beschermde titel die een arts krijgt na een daartoe gerichte opleiding (na de basisopleiding geneeskunde). Een arbo-arts is een basisarts die alleen onder toezicht van een bedrijfsarts mag werken.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op