Terug
A

Arbeidstijdenwet (ATW)

In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan regels met betrekking tot de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers. Daarnaast zijn er regels met betrekking tot nachtarbeid, werken op zondag en oproepdiensten opgenomen.

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedere werknemer ongeacht of ze in vaste dienst of op uitzendbasis werken. Voor minderjarige werknemers gelden er strengere normen.

De Inspectie SWZ (voorheen Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de Arbeidstijdenwet (ATW). Als een werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt, kan hem een boete worden opgelegd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op