Terug
a

anciënniteitsbeginsel

Het anciënniteitsbeginsel wordt gebruikt om de ontslagvolgorde bij een collectief ontslag te bepalen. Er wordt gekeken welke werknemers het kortst in dienst zijn. Deze worden dan het eerst ontslagen. Deze methode is ook bekend als LIFO: Last in, First out.

Sinds 2006 wordt dit beginsel niet meer bij collectief ontslag toegepast. Nu wordt meestal gebruik gemaakt van het afspiegelingsbeginsel.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op